Realizowaliśmy

Endo-Training

Narzędzia stosowane w endoskopii lub artroskopii wymagają stałego szkolenia specjalistycznego chirurgów-operatorów, które w warunkach klinicznych bywa niezwykle kosztowne. Wychodząc naprzeciw potrzebom specjalistów wykorzystujących w swej praktyce klinicznej narzędzia endoskopowe, spółka Softbay stworzyła system służący wsparciu kształcenia ustawicznego lekarzy wykorzystujące technologie e-learningowe. Endo-Traing to multimedialna platforma umożliwiająca dostęp do retransmisję zabiegów endoskopowych transmitowanych za pośrednictwem platformy multimedialnej oraz materiałów zamieszczonych przez użytkowników korzystających z platformy w zakresie medycyny. Endo-Training umożliwia transmisje on-line z wybranych materiałów źródłowych pozyskanych w toku rzeczywistych zabiegów endoskopowych przydając funkcjonalność e-learningową dzięki modułowi telekonferencji rejestrowanych za pomocą kamery IP. System umożliwia odtwarzanie wydarzeń archiwalnych zarejestrowanych za pomocą platformy lub innych plików multimedialnych zamieszczonych przez użytkowników. Tworzenie własnych kanałów multimedialnych zawierających wybrane przez użytkownika materiały wideo zamieszczone na platformie np. związane z określonym zagadnieniem medycznym. Platforma może także służyć, jako narzędzie dostępu do informacji dla osób związanych z medycyną lub prezentować materiały adresowane od środowiska medycznego dla poszczególnych grup użytkowników (baza wiedzy). System posiada następujące funkcjonalności:

eTransmisja
- Dostęp do transmisji on-line odbywa się za pomocą kamery podłączanej do platformy Endo-Training. Z platformy można korzystać za pomocą komputera z poziomu przeglądarki internetowej oraz urządzeń mobilnych. Transmisje mogą być otwarte dla niezalogowanych użytkowników lub zamknięte dla określonej grupy użytkowników zalogowanych. Podłączenie kamery odbywa się poprzez podanie adresu IP kamery, z której obraz ma być wyświetlany.
Pokoje edukacyjne
są to dedykowane tematycznie pokoje do prowadzenia szkoleń wyposażone w następujące komponenty
ePrezentacja
możliwość prowadzenia zdalnej prezentacji załączanych zasobów informacyjne (pliki multimedialne, opisy tekstowe itp.,
eWarsztat
transmisja audio-wideo która umożliwia podłączania różnych aparatur obrazowanie medycznego oraz emisji online dodając do transmisji kanału mowę lektora (Endoskopia, USG itd.),
eTablica
wirtualna tablica internetowa umożliwia uczestnikom szkleń wspólną pracę i komentarze.

"System powstał we współpracy z Ogólnopolskim Klastrem e-Zdrowie.”