OFERUJEMY

Projekty realizujemy stosując sprawdzone metodyki wytwarzania oprogramowania oraz opieki nad oprogramowaniem. W naszej pracy proponujemy stosowanie następujących metodyk:

Prince 2
do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych
UML
do analizy wymagań
SCRUM
do wytwarzania oprogramowania
ITIL
do opieki nad dostarczonym rozwiązaniem